Homepage Rabo Private Equity

Phoenix Recovery Capital

  Phoenix Recovery Capital

Phoenix Recovery Capital biedt Rabobank klanten de mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan te trekken in uitdagende omstandigheden, teneinde balansversterking en herstel mogelijk te maken. Hiernaast biedt Phoenix ondersteuning aan lokale banken bij het beoordelen en uitvoeren van financiële herstructureringen waarbij schuldconversie wordt overwogen.

Het initiatief maakt actief gebruik van de bestaande kennis en ervaring binnen de Rabobank organisatie op het gebied van herstructurering, corporate finance en M&A.Jan Cees Prins
Director
Tel.: 088-720 0124 
jancees.prins@raboprivateequity.nl 

Alexander de Haas
Director
Tel.: 088-720 0143
alexander.de.haas@raboprivateequity.nl

Pieter van der Meché
Associate Director
Tel.: 088-720 0125
pieter.van.der.meche@raboprivateequity.nl  

Dolf Broekveldt
Associate Director
Tel.: 088-720 0156
dolf.broekveldt@rabobank.com

Ilias Benjeddi
Analist
Tel.: 088-720 0157
ilias.benjeddi@rabobank.com

Mondriaantoren, 3e etage
Amstelplein 6-8 
1096 BC Amsterdam
Postbus 94288
1090 GG Amsterdam

Disclaimer